Aranžovací hmoty – revoluční změna


Aranžovací hmoty OASIS® jsou na trhu už téměř Å¡edesát let. PoÄátek výroby spadá do padesátých let minulého století. V roce 1954 doÅ¡lo k tomuto doslova revoluÄnímu vynálezu a hmota spatÅ™ila svÄ›tlo svÄ›ta a dostala tehdy i název, který je užíván dodnes. Její výroba spolu s dalším floristickými potÅ™ebami je spojena s americkou firmou Smithers-Oasis a také s Äeskou firmou Florasis, jež se urÄitou dobu na její výrobÄ› podílela. V souÄasnosti pÅ™evzala zastoupení na Äeském a slovenském trhu a prodává celý sortiment výrobků této americké firmy.

Aranžovací hmota pro tvorbu květinových aranžmá a dekorací

Floristické potÅ™eby jsou naprosto nepostradatelnou výbavou pro práci každého floristy. Bez nejrůznÄ›jších pomůcek a rozliÄných doplňků se žádný profesionál ale ani laik neobejde. Floristický materiál má nejrůznÄ›jší podobou a jeho úÄelem je pomáhat vytvářet zajímavá kvÄ›tinová aranžmá a dekorace tak, aby splnila individuální pÅ™edstavy každého floristy a byla spokojenÄ› pÅ™ijata klienty. Aranžovací hmoty OASIS® pÅ™edstavují pilíř, kolem kterého se celá další „stavba“ toÄí. Je to naprostý základ, bez nÄ›hož by byla vÄ›tÅ¡ina aranžmá neproveditelná.