Proč potřebujete speciálně upravené vozidlo pro převoz zdravotnického materiálu

Přeprava zdravotnického materiálu vyžaduje zvláštní postupy a upravený interiér vozu tak, aby nic nemohlo přijít k úhoně. Čím je nutné vozidla vybavit, a proč nelze převážet tento typ nákladu v běžné transportní dodávce?

Klimatizace a speciální teplotní boxy – některé léky vyžadují transport a skladování při pokojové teplotě, některé ovšem potřebují chlazení na teplotu nižší a některá léčiva dokonce musí být přepravována podchlazená v mrazicích boxech. Toto je důležité zejména v létě, kdy jsou teploty v přepravních prostorách dodávek i nad třicet stupňů Celsia.

léky a lékařský teploměr

Oddělené boxy pro různé chemikálie – součástí zdravotnického materiálu je mnoho chemických látek a jejich vzájemná interakce může vést k výskytu nebezpečných plynů, tekutin či látek sypkých, které mohou být jedovaté nebo hořlavé. Proto se musí dbát o zabezpečení nákladu v pevných oddělených boxech, aby se léčiva a chemikálie nemohly navzájem dotýkat.

Křehký materiál – většina přepravovaného zdravotnického materiálu je křehké povahy, proto se musí dbát o zabezpečení nákladu i proti pohybu – posouvání, kutálení, pády apod. V mnoha případech jde o nádoby či předměty z tenkého plastu nebo ze skla, jako jsou např. zkumavky, či laboratorní baňky.

zdravotnický materiál

Prach, nečistoty a povětrnostní vlivy – náklad tohoto typu musí být vždy bezpečně zajištěn před vnějšími vlivy, které jej mohou znehodnotit, a proto se s ním také musí zacházet mnohem opatrněji, než jak je běžnou praxí s nákladem balíků mezi přepravními společnostmi, kde jsou zásilky mnohdy bez ladu a skladu naházeny v autě jen tak různě na sobě. Tato práce je náročnější zejména kvůli zajištění nákladu z hlediska čistoty, a to nejen uvnitř přepravních boxů, ale i zvenčí. Jakékoli kontaminace uvnitř vozidla mohou takto citlivé materiály nevratně poškodit a mohou mít i špatný vliv na některé léčivé přípravky.