Kdy je prodej firem sro výhodný

Vlastnit jakoukoliv firmu rozhodně není ani zdaleka tak jednoduché, jak si to mnozí představují. Je tedy pochopitelné, že část podnikatelů, poté, co si tímto způsobem vydělá dostatečné množství peněz, svou firmu zruší či prodá.

To je samozřejmě jednoduché v případě, že jsou jediným vlastníkem. U akciové společnosti pak můžeme jednoduše prodat svůj podíl akcí. Ale co společnosti s ručením omezeným? Zde totiž situace není ani zdaleka tak jednoduchá.

Je totiž potřeba si uvědomit, že zde máme vždy dva vlastníky, komandistu a komplementáře. Komandista má větší pravomoci, avšak ručí veškerým svým majetkem, zatímco komplementář sice nemá takové rozhodovací právo, na druhou stranu však ručí pouze tím, co do společnosti vložil.

co musí ovládat vedoucí firmy

Pokud se však jeden z nich rozhodne odejít na odpočinek a firmy se zbavit, je potřeba, aby se oba dohodli na nejlepším možném řešení. Prodej firem shttps://www.companiesandoffices.cz/prodej-spolecnosti/ro totiž může být právě z tohoto důvodu problematický.

V podstatě zde máme několik možností. Jednou z nich je to, že na odpočinek odejdou oba dva. V tom případě je nutné najít takového zájemce, který bude mít kolegu, který do toho půjde s ním, aby byla zachována zásada dvou lidí. To však nemusí být tak snadné.

interiér výrobních prostor firmy

Jiným řešením je, že z firmy odejde pouze jeden z nich. Ten pak může svůj post prodat zájemci, který bude s jeho kolegou v práci pokračovat. To je častěji využívaná možnost, je však potřeba si uvědomit, že mezi nově příchozím a zůstávajícím mohou vznikat třenice, především kvůli rozdílným vizím.

Je tedy dobré se zamyslet také nad tím, zda se naši firmu skutečně vyplatí prodávat, zda nebude lepší ji jednoduše zrušit. To samozřejmě záleží především na tom, jak dobře prosperuje a jak velký zisk nám přináší. Také je zde otázka, za jakou cenu ji můžeme prodat.

Je tedy vidět, že toto rozhodnutí není jednoduché. Opatrnost je tedy zde rozhodně na místě.